Glemt passord?    Log inn:
Antall siden Januar 2011:
3470797
Nettsiden ble etablert
Januar 2011

Årsmøte/medlemsmøte tirsdag 29 januar 2019
- 16.01.19. -
Tid: 29 januar kl 19.00
Sted: PPT sine lokaler på Selfors

Vanlige årsmøtesaker og eventuelt innkomne
saker. Saker som ønskes behandlet, må være
sendt styret innen 20 januar 2019. Etter at
årsmøtet er avsluttet, fortsetter vi med
"vanlig" medlemsmøte.
Styret Quilteqvindene